17/01/1627, 3

17/01/1627, 3

3 Z.Exc., die volgens de resolutie van gisteren op de hoogte is gebracht over de kwestie Emden, is eveneens van mening dat de graaf van Oost-Friesland dient te worden overgehaald hier te blijven.
HHM verzoeken de gecommitteerden dit te doen.