18/01/1627, 8

18/01/1627, 8

8 De weduwe Heine verzoekt de premie te mogen ontvangen die haar man verdiend heeft bij het verbranden van een Duinkerker schip.
Gaat voor onderzoek naar Beaumont.