19/01/1627, 1

19/01/1627, 1

1 1De kwestie van verlenging van het traktaat van Compiègne is met Z.Exc. besproken. Deze meent dat het in het belang van de Republiek is met de Franse kroon in alliantie te blijven. Men dient hierover geen nieuwe conferentie te beleggen omdat men dan op mogelijke nieuwe voorwaarden stuit. De Franse ambassadeur dient te worden verzocht bij de koning zijn best te doen, zodat het traktaat van Compiègne eenvoudig kan worden verlengd voor een periode van drie of vier jaar - of zoveel langer als Z.M. wenselijk acht. Languerack zou eveneens moeten worden gelast alles hiertoe in het werk te stellen.
Na rijp beraad gaan HHM akkoord. De heren van Gelderland, Utrecht, Friesland en Overijssel scharen zich hierachter op welbehagen van hun principalen. Essen, Noortwyck en Beaumont wordt verzocht zich tot de ambassadeur te wenden.

1 Deze resolutie is gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 545/folio I, 741.