20/01/1627, 6

20/01/1627, 6

6 De gecommitteerden in de kwestie Amboina [Ambon] doen verslag van hun ontmoeting met Z.Exc. Diens mening is dat overeenkomstig de resolutie van 15 jan. gehandeld moet worden. Als geen van de voorstellen voldoet, zal dat hier kenbaar moeten worden gemaakt opdat er nader kan worden besloten.
Deze resolutie gaat ook naar Joachimi en Catz.