22/01/1627, 7

22/01/1627, 7

7 Het Kwartier van de Veluwe en ook de ambtsdragers van de Overbetuwe, Nederbetuwe en Tielerwaard zullen worden aangespoord de Waal en de IJssel open te houden volgens het met hen gemaakte akkoord.