25/01/1627, 2

25/01/1627, 2

2 Maria Wiems, de weduwe van kapitein Brunfielt, verzoekt een jaarlijks traktement.
Maiken Heine verzoekt betaling van 6.000 gld., een vijfde deel van de premie die destijds door haar man is verkregen door samen met vier anderen het vice-admiraalsschip van Duinkerke in brand te steken.
De RvS wordt advies gevraagd.