26/01/1627, 1

26/01/1627, 1

1 In opdracht van de RvS vraagt commies Van der Haer informatie over het vermeende overtreden van de regels betreffende de legerwagens en trekpaarden.
HHM delen hem mee dat de RvS zich volledig kan laten inlichten door de Gecommitteerde Raden van Holland . Verder dient de commies aanstaande maandag toe te lichten hoe het ervoor staat met de afrekening van zowel de wagendiensten in 1626 als de commiezen in het leger.