26/01/1627, 3

26/01/1627, 3

3 De ontvanger van de Admiraliteit van Rotterdam, Van IJl, die afgelopen zaterdag is ontboden, meldt dat hem diezelfde dag nog de resolutie om 40.000 gld. te lenen is overhandigd. Hij twijfelt er niet aan binnen veertien dagen over het geld te kunnen beschikken. Tevens bericht hij over de situatie in de verschillende kantoren.
Hierover zullen de rekenmeesters Olphert Berents en Adriaen Pieterssen hem nader horen. Zij zullen zijn verslag met hun afrekening vergelijken en hiervan rapport doen.