26/01/1627, 5

26/01/1627, 5

5 De gecommitteerden die in conferentie zijn met de graaf van Oost-Friesland rapporteren dat zij niet kunnen onderhandelen over zijn voorstel voor de bezetting van diens graafschap, tenzij de stenden hierover kunnen worden gehoord. Gevreesd wordt dat de stenden niemand op het aanschrijven van HHM zullen sturen, omdat zij niet kunnen vergaderen alvorens de graaf een landdag bijeenroept.
Enkele gecommitteerden zullen de graaf verzoeken een van zijn raden naar Emden te sturen, opdat een landdag kan worden bijeengeroepen en de stenden zo snel mogelijk hun gedeputeerden kunnen sturen.