26/01/1627, 7

26/01/1627, 7

7 Kapitein Jacob Starck beklaagt zich over het feit dat Friesland hem heeft ontslagen en hij verzoekt hiertegen in bescherming te worden genomen.
De RvS zal over deze kwestie beslissen.