28/01/1627, 1

28/01/1627, 1

1 In zijn brief d.d. Stade 26 dec. 1626 verzoekt de Deense koning afvordering van kapitein Haetzfelt uit Hamburg en toestemming hem voor de gemeenschappelijke zaak in dienst te nemen.
HHM zullen dit met Z.Exc. overleggen.