28/01/1627, 4

28/01/1627, 4

4 Culenborch en Walta rapporteren dat de graaf van Oost-Friesland ontevreden is over de resolutie waarin hem wordt verzocht een landdag bijeen te roepen. De graaf verzoekt de vergadering met Z.Exc. en de RvS de eventuele bezetting van zijn graafschap te bespreken en hierover met hem in contact te treden. HHM lezen ook de gelijkluidende memorie van de graaf.
HHM besluiten het verzoek van de graaf met Z.Exc. te bespreken.