29/01/1627, 5

29/01/1627, 5

5 Hertog en republiek van Genua bepleiten in hun brief van 11 dec. 1626 de zaak van Petro Ferrario en Francisco Bassio, burgers van deze stad. Het betreft restitutie van dertig kisten met suiker die zich bevonden in het schip De Twaelff Apostelen dat door kapitein Moins is opgebracht.
De brief gaat naar de Admiraliteit te Amsterdam om hierop te letten bij de afhandeling van deze zaak.