29/01/1627, 6

29/01/1627, 6

6 Het traktement van Carl van Cracou van 800 gld. en 150 gld. huishuur is op zijn verzoek verhoogd naar 1.200 gld., inclusief huishuur.