29/01/1627, 11

29/01/1627, 11

11 In een brief van de gedeputeerden van het Kwartier van de Veluwe d.d. 16/26 jan. in antwoord op de brief van HHM d.d. 22 jan., schrijven zij reeds maatregelen te hebben genomen voor het ijsvrij houden van de IJssel.