30/01/1627, 7

30/01/1627, 7

7 HHM lezen het verzoek van Cornelia Nicolai, enig dochter van de voormalige raad ter Admiraliteit te Rotterdam mr. Cornelis Nicolay. Met behulp van haar voogden van moederskant, mr. Herman Hallingh en Johan Bordels, verzoekt zij vermindering en uitstel van betaling van de geldboete waartoe haar vader is veroordeeld. Daarnaast vraagt zij de verbanning voor drie jaar om te zetten in een verblijf in beslotenheid in Beijerland.
HHM wijzen de vermindering af maar als zij binnen drie maanden 8.000 gld. contant betaalt, mag zij het restant van de boete voldoen in gelijke porties over een periode van zes jaar. Voorwaarde is wel dat naar tevredenheid van de fiscaal en ontvanger borg wordt gesteld. Zodra dat is gebeurd, kan de verbanning worden omgezet in opsluiting in Beijerland .