30/01/1627, 10

30/01/1627, 10

10 Z.Exc. suggereert op de op 28 jan. ontvangen brief van de Deense koning te antwoorden dat HHM geen bezwaar hebben tegen het in dienst nemen van Haetzfelt. Over Hamburg zou niet gerept moeten worden.
HHM gaan hiermee akkoord.