30/01/1627, 4

30/01/1627, 4

4 Gerapporteerd wordt dat Z.Exc. inzake de memorie van de graaf van Oost-Friesland meent dat men de graaf zou moeten voorstellen van de Infanta een akte te verkrijgen waarin zij belooft haar troepen niet naar het platteland van Oost-Friesland te brengen. In dat geval zouden HHM een soortgelijke akte verlenen. Intussen zou met de graaf onderhandeld moeten worden over de bezetting.
HHM volgen dit advies.