01/02/1627, 8

01/02/1627, 8

8 In zijn remonstrantie geeft Carl van Cracou te kennen dat de prins van Denemarken en de rijksraden besloten hebben alle schepen uit deze landen, die sinds enige jaren hout uit Noorwegen hebben gehaald of iets anders tegen de mandaten van de koning hebben gedaan, aan te houden en te confisqueren.
HHM besluiten de koning en de prins en de rijksraden te schrijven dergelijke maatregelen af te schaffen.