02/02/1627, 4

02/02/1627, 4

4 Rantwyck en Antwerpen rapporteren naar aanleiding van de resolutie van 18 jan. over het meningsverschil tussen de magistraat van Enkhuizen en de Bewindhebbers van de Kamer van de VOC aldaar vanwege de nominatie van hoofdparticipanten. De magistraat heeft bezwaren tegen enkele van de genomineerden, waaronder Hans Sweerts, muntmeester van het Noorderkwartier. Hij heeft nog geen drie jaar als bewindhebber van de Kamer te Hoorn gefunctioneerd en mag dus volgens de uitbreiding op het octrooi niet genomineerd worden.
HHM gelasten de Bewindhebbers in Enkhuizen een andere nominatie te doen.
Beaumont verklaart namens Zeeland dat die nominatie uit de huidige hoofdparticipanten moet komen, onafhankelijk van hun zittingsduur en niettegenstaande de resolutie van 2 dec. 1626 waarin de provincie niet heeft toegestemd.