02/02/1627, 5

02/02/1627, 5

5 In zijn memorie heeft Carl van Cracou voorgesteld de schepen naar de Sont te voorzien van zes in plaats van vier konvooiers. De gedeputeerden van de Admiraliteiten menen met vijf te kunnen volstaan: drie van Amsterdam en twee van het Noorderkwartier .
HHM volgen het advies van de Admiraliteiten.
Het voorstel van Cracou om de schepen die vanuit Frankrijk met zout of wijn geladen in admiraalschap naar het noorden doorvaren, vanaf Texel te laten konvooieren tot voorbij het Jutse Rif is goedgevonden.
Eveneens wordt besloten dat schippers die uit de Sont komen aan de konvooimeesters hun admiraalsbrief dienen te tonen, op straffe van de bepalingen zoals vermeld in artikel 44 van het plakkaat op de uitrusting van de koopvaardijschepen. De boete zal voor de helft voor de armen zijn. Van de andere helft ontvangen de fiscaal en de konvooimeester ieder een achtste deel en de aanbrenger een kwart. De konvooimeester zal geen paspoorten mogen verlenen alvorens de admiraalsbrief is afgegeven.