02/02/1627, 8

02/02/1627, 8

8 Naar aanleiding van de klachten van Hendrick Hendrixen van Meppen tegen de magistraat van Borken zal nogmaals met agent Van der Veecken worden gesproken, teneinde genoegdoening voor de suppliant te bewerkstelligen.