04/02/1627, 5

04/02/1627, 5

5 Johannes van de Broeck en compagnons geven te kennen dat 18 feb. aanstaande hun octrooi op de haven van Stora afloopt.
HHM verlengen de periode voor nog eens twee jaar en dr. Pinacker wordt gemaand zijn rapport op te stellen en te overhandigen.
De heren van Holland melden dat de kooplieden voorstellen Hieronimus van Uffelen naar Tunis en Algiers te sturen.
HHM stellen een besluit uit tot na het rapport van dr. Pynacker.