04/02/1627, 1

04/02/1627, 1

1 Z. Exc. vindt dat HHM op de gisteren ontvangen brief van Reael moeten antwoorden dat de admiraal met zijn schepen naar de kust van Spanje moet gaan. Schepen die daartoe niet geschikt zijn moeten, indien mogelijk, naar de kust van Vlaanderen worden gestuurd.
HHM gaan akkoord.