04/02/1627, 2

04/02/1627, 2

2 Leonora de Bossu, weduwe van Daniel de Hertaing, heer van Marquette, verzoekt het pensioen van haar man van 1.000 gld. per jaar op haar en haar twee zonen over te laten gaan.
HHM vragen de RvS om advies.