04/02/1627, 7

04/02/1627, 7

7 De rekesten van Hendrick de Vos d.d. 10 sept. 1626 en 4 nov. 1626 worden opnieuw bekeken. Hij verzoekt betaling door de ontvanger van de renten op Brabant van twee renten van elk 37 gld. 10 st. Uit de bijgaande stukken is gebleken dat een van de renten door de Staten van Brabant in 1578 is gegeven aan mr. Jan de Voocht. In 1591 is de rente door zijn erfgenaam Jasper Heckes, schout van Winegem, verkocht aan Cornelis Joosten van Gilsen, burger van Breda. Van diens erfgenamen heeft de suppliant de rente in 1614 gekocht.
HHM besluiten op advies van Noortwyck en Beaumont, mede gelet op de rechtsgrond van de rente die meer dan vijfendertig jaar in handen is geweest van inwoners van de Verenigde Provinciƫn, het verloop van deze rente aan de suppliant te betalen en ook in de toekomst te voldoen. De andere rente zal nader worden bekeken zodra de stukken worden ingeleverd.