05/02/1627, 5

05/02/1627, 5

5 Aeltien Huigen, zuster en enig erfgenaam van Geen Huigen Schapenham, vice-admiraal op de vloot van wijlen admiraal L'Eremite, verzoekt betaling van het bedrag van 5.480 gld. 7 st. 8 p. dat haar broer nog toekomt.
Commies Van der Haer zal gehoord worden over de stand van zaken.