05/02/1627, 6

05/02/1627, 6

6 Z.Exc. deelt een aan hem geschreven brief d.d. 23 jan. van de ambtman van Tielerwaard mee. Hierin staat dat in de voorgaande nacht een groep van zestig à zeventig vijandelijke soldaten over het ijs de rivier bij Herwijnen onder Tiel is overgestoken en daar een huis in brand heeft gestoken.
De brief zal ook aan de RvS worden meegedeeld. Die moet met Z.Exc. overleggen wat het best gedaan kan worden om de bescherming te vergroten.