05/02/1627, 2

05/02/1627, 2

2 De Kleefse stadhouder en geheime raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 21 januari. Zij melden van plan te zijn wegens het vertrek van graaf Willem van Nassau diens huis tot rijkskanselarij te bestemmen. De nieuwe gouverneur zou dit niet moeten tegenwerken.
HHM vragen advies aan Z.Exc. en de RvS.