05/02/1627, 4

05/02/1627, 4

4 Thomas Weijt, luitenant van kapitein Sir Thomas Dutton, verzoekt betaling van zijn verlofperiode in Engeland. Volgens resolutie van HHM heeft hij recht op ten minste drie maanden.
De RvS zal beslissen.