05/02/1627, 7

05/02/1627, 7

7 Het stadsbestuur van Emden verzoekt d.d. Emden 26 jan. krediet van 50.000 gld., om redenen in de brief vermeld.
HHM stellen een besluit uit.
De gedeputeerden te Emden bevelen d.d. Emden 26 jan. het gevraagde krediet aan en vragen een besluit over de servitiën voor kapitein Moda over de tijd dat hij buiten de stad was.
De RvS zal adviseren.
Van de gedeputeerden is tevens een brief d.d. 27 jan. ontvangen die geen resolutie behoeft.