05/02/1627, 8

05/02/1627, 8

8 In navolging van de resolutie van 3 feb. is akte van neutraliteit voor het graafschap Oost-Friesland opgesteld. Culenborch rapporteert dat Z.Exc. akkoord gaat met de akte en besloten wordt deze aan de graaf mee te delen.