06/02/1627, 15

06/02/1627, 15

15 Ter vergadering komen Johan van Wede, tweede burgemeester van Utrecht, dr. Willem van Nellesteijn en mr. Adriaen Hellemijs van Welle, schepenen van die stad. Zij overhandigen hun credentiebrieven en melden gecommitteerd te zijn om HHM te berichten van de hinder die zij ondervinden in de uitvoering van de plakkaten. Nu de brief van het stadsbestuur van Utrecht d.d. 23 jan. reeds gisteren door HHM is beantwoord laten zij hun uiteenzetting achterwege. Zij zijn tevreden met het antwoord, maar geven niettemin kort weer hoe het Hof de uitvoering van de plakkaten belet.
HHM antwoorden dat de rust in de stad hun aan het hart gaat en dat de stad zich aan de brief zal houden. De deputatie kan die inzien en voor het geval zij in de uitvoering van de plakkaten verder nog iets nodig acht zal men daarop toezien. De stadsbestuurders moeten zorgdragen voor rust en eenheid in de stad en de [remonstrantse] nieuwigheden geen kans geven.