08/02/1627, 4

08/02/1627, 4

4 Willem de Rovre en Maria de Rovre, weduwe van Jan Cabelliau, verzoeken de Raad van Vlaanderen te machtigen tot uitvoering van het tegen predikant Zonnius uitgevaardigde vonnis van de Raad van Brabant met betrekking tot de goederen in Doel [Beveren].
De RvS zal adviseren.