08/02/1627, 7

08/02/1627, 7

7 Pieter Hoeffijser meldt dat eind februari de termijn komt te vervallen van de door hem op last van HHM geleende 248.000 gld. ten behoeve van de keurvorst van Brandenburg. De rente en de rente op rente belopen met de makelaardijkosten 192.884 gld. 13 st. en vervallen eveneens op die dag. Hoeffijser verzoekt de aflossing en betaling van hoofdsom en rente te regelen aangezien de betrokken kooplieden bij hem aandringen op betaling en hij zijn krediet moet zien te handhaven.
De inkomsten uit de contributies en domeinen van het Land van Gulik [J├╝lich], Berg en Ravensberg die volgens het akkoord met Schwarzenberg op 23 okt. 1624 gesloten tot aflossing van kapitaal en rente dienen zijn nog niet ontvangen. HHM besluiten daarom Hoeffijser te machtigen tot voorzetting van de lening van het kapitaal met een jaar en voor de rente per 1 maart gedurende zes maanden een lening aan te gaan.