08/02/1627, 8

08/02/1627, 8

8 Het volgende is besloten over enkele punten uit de op 3 feb. ontvangen brieven van Joachimi.
Ten eerste zal hem de resolutie van 8 jan. worden gestuurd over het verlof van kolonel Morgan.
Tevens zal de RvS hem berichten over de afrekening wegens de dienst van de buizen uit Schiedam die de troepen van graaf Mansfeld hebben overgebracht. Joachimi dient terugbetaling van het voor de buizen geleend en uitgegeven bedrag te bewerken. Met het terugbetaalde geld zullen de vereringen voor de commissarissen die in 1625 de alliantie hebben gesloten, worden bekostigd.
Eveneens dient Joachimi te bevorderen dat de 650.000 gld. voor Mansfeld wordt vergoed.
De ambassadeur wordt geschreven dat de in Engeland verspreide geruchten over een hier op handen zijnd bestand vals zijn. Namens de Staten-Generaal dient hij de Engelse koning te bedanken voor zijn verklaring niet met Spanje in onderhandeling te zullen treden zonder HHM hiervan op de hoogte te stellen.
Evenwel dient Joachimi een oogje in het zeil te houden als Van Male uit Brussel naar Engeland wordt gestuurd.
Eveneens dient hij de acties van een zekere edelman - wiens naam hij moet doorgeven - in de gaten te houden, die gestuurd is om iets te doen aan de Duinkerkers.
De ambassadeur zal erop blijven aandringen dat conform de alliantie niet alleen de contrabande, maar tevens het vervoeren van alle soorten goederen naar Spanje verboden moet blijven. Op het verzoek of HHM de schepen die thans in Engeland worden uitgereed met een kwart aanvullen, dient hij te verklaren dat admiraal Reael last heeft om naar de kust van Spanje te gaan, alwaar de Engelse schepen hem kunnen ontmoeten.
Joachimi heeft tevens gemeld dat Spanje bezig is met de uitrusting van een grote vloot waarbij al het scheepsvolk van de West-Indische vloot en van andere schepen wordt samengevoegd tot wel twaalfduizend man. De Admiraliteiten zal dit worden bericht teneinde bij gelegenheid nadere informatie te verkrijgen en alert te zijn.
Het gerucht dat Frankrijk Spaanse kustschepen in haar havens zal toelaten van Saint-Jean-de-Luz tot Calais, zal Languerack worden meegedeeld. Hij moet zich op de hoogte stellen en als het gerucht klopt moet hij een klacht indienen.
Secretaris Cannewei heeft verzocht de resolutie over de absentie van officieren niet toe te passen op zijn zoon. Hij maakt bezwaar tegen het missen van gage over een langere [dan de vergoede] verlofperiode. Dit zal met Z.Exc. worden besproken.
Het contact met Salé vindt men in Engeland verdacht en de schade die de Engelsen door toedoen van Algiers lijden wordt geweten aan de assistentie vanuit de Republiek. De Admiraliteiten zal dit bericht worden, opdat zij de kooplieden waarschuwen dat zij daardoor minder makkelijk restitutie van hun goederen in Engeland zullen krijgen.