08/02/1627, 9

08/02/1627, 9

9 HHM lezen het advies van fiscaal Van den Broeck en ontvanger Van IJck op het hun op 2 feb. in handen gestelde en een daarna ingediend nieuw rekest van David van der Heul.
Voor de 4.000 gld. die Van der Heul volgens de resolutie van 16 jan. verschuldigd is, zal door de ontvanger de opbrengst van de verkoop van diens roerende goederen en drie ordonnanties worden aangesproken. De ordonnanties hebben kapitein Wassenhoven toebehoord en Van der Heul heeft hem daarop eerder 2.550 gld. betaald. Het restant zal contant dienen te worden voldaan tegen de op 23 jan. voor schepenen te 's- Gravenhage gepasseerde borg van Lysbert Jacobsdr., weduwe van Barent van Dijck, wonend te Brielle en zuster van Van der Heul. De deurwaarder die de goederen van Van der Heul zal executeren, moet hem een declaratie geven.