08/02/1627, 6

08/02/1627, 6

6 Ritmeester Du Mets verzoekt betaling van de periode die hij langer dan drie maanden afwezig is geweest.
De RvS zal adviseren.