09/02/1627, 2

09/02/1627, 2

2 De heren van Holland hebben een memorie ingediend inzake het reglement van de legerwagens en trekpaarden.
Het stuk gaat naar de RvS, om te gebruiken bij de voorgenomen herziening van het reglement.