09/02/1627, 4

09/02/1627, 4

4 Het nader verzoek van bode Gerrit Janssen om een hogere vergoeding dan de 156 gld. 4 st. hem bij resolutie van 19 jan. voor briefport toegekend, is afgewezen.