09/02/1627, 5

09/02/1627, 5

5 De heer van Reidt klaagt dat de regering van Palts-Neuburg hem dwingt tot betaling van belasting en dat enkele van zijn boeren door officieren van Gladbach gevangen zijn genomen. Aangezien hij altijd vrij is geweest, verzoekt hij om protectie.
De RvS zal adviseren.