09/02/1627, 6

09/02/1627, 6

6 De weduwe van Marcus de Vogelaer, Jacomo van Uffelen, Marcus van Uffelen en Pieter Elias Tael, ingezetenen van Amsterdam, krijgen voorschrijven aan de koning van Zweden vanwege restitutie van het geld dat hun vanuit Danzig [Gdansk] is gestuurd, maar door de schepen van de koning in beslag is genomen.