09/02/1627, 7

09/02/1627, 7

7 Andreas Hunterus zal, zoals eerder, een voorschot van 100 gld. op zijn traktement krijgen.