09/02/1627, 9

09/02/1627, 9

9 De gecommitteerden hebben met gezant Quade gesproken over de plannen om de prins van Transsylvanië tot de alliantie toe te laten. De prins verzoekt een bijdrage van HHM in het subsidie van 40.000 rijksdaalder dat maandelijks door de geallieerden zou moeten worden opgebracht.
HHM zien hiervan af wegens de zware oorlogslasten en het gebrek aan geld, maar voor het overige besluiten zij tot vaststelling van de artikelen voor toetreding van de prins tot de alliantie. Tevens zal de gezant worden vereerd met een gouden keten van 600 gld.