10/02/1627, 5

10/02/1627, 5

5 Philips Eduwaert uit Sluis verzoekt, onder aanbeveling van de magistraat van Sluis, aanstelling tot notaris.
De Raad van Vlaanderen zal de kandidaat onderzoeken en advies uitbrengen.