10/02/1627, 10

10/02/1627, 10

10 De Franse koning verzoekt d.d. Parijs 9 jan. herbenoeming van kapitein Villetard.
HHM stellen een beslissing uit, totdat men weet wat de Franse ambassadeur in deze kwestie zal voorstellen.