11/02/1627, 1

11/02/1627, 1

1 In aanwezigheid van de Perzische ambassadeur is Hendrick Verbruggen opgedragen de ambassadeur gedurende de reis met het bij iemand van zijn kwaliteit passende respect te behandelen. Verbruggen heeft dit beloofd. hem en de ambassadeur zal hiervan akte worden gegeven. In de akte zal ook de gouverneur-generaal van Indië worden gelast de ambassadeur, zodra hij in Batavia [Jakarta] is aangekomen, behulpzaam te zijn bij het vervolg van zijn reis naar Perzië, als de moessons dit toelaten. Verbruggen zal de ambassadeur vergezellen. In de akte wordt eveneens opgenomen dat, indien de ambassadeur onderweg iets ter verfrissing nodig heeft, Verbruggen dit uit de andere schepen van de Compagnie mag halen.