11/02/1627, 4

11/02/1627, 4

4 In hun brief d.d. Harlingen 20 jan. vermelden burgemeesters, gerecht en raden van Harlingen de namen van zes gevangenen die in Spanje en Duinkerke vastzitten.
De brief gaat naar Gerart van Berckel om hierop te letten bij de uitwisseling van Spaanse gevangenen.