12/02/1627, 6

12/02/1627, 6

6 Mr. Bartholomeus Segwaert verzoekt het huis te Wulven te mogen bewonen. In de winter wil hij in de stad Utrecht verblijven.
HHM nemen geen besluit omdat de heren van Utrecht dit eerst aan hun principalen willen voorleggen.