12/02/1627, 7

12/02/1627, 7

7 Hans Georg Burchart uit Hattingen klaagt dat enkele soldaten uit Emmerik [Emmerich] hem hebben beroofd van enkele paarden die hij in het graafschap Oldenburg had gekocht en meegenomen naar Hattingen. Hij had de paarden te Mettmann aan een koopman uit Metz willen leveren. De soldaten beweren dat de paarden over vijandelijk gebied zijn gekomen omdat te Hattingen troepen van de vorst van Neuburg in garnizoen liggen. Burchart verzoekt HHM om een oordeel.
De RvS zal in de kwestie beslissen.